AA_2107 고기동 단독주택 인테리어

Residence 

대지위치 : 경기도 용인시 수지구 고기동                              용       도 : 단독주택                                           규       모 :  지상2층                           구      조 : 철근콘크리트 

대지면적 : 657.0㎡ (198.74PY)                                        건축면적 : 129.85㎡ (39.28PY)                        연  면  적 : 198.05㎡ (59.91PY) 

마      감 : 금속트러스친,환경도장,집성원목                         작업내용 :  인테리어설계 및 감리


변경전...

floating-button-img