AA_2002  종로 필운동주택 리모델링

Residence 

대지위치 : 서울특별식 종로구 필운동                                  용       도 : 단독주택                                           규       모 : 지하1층, 지상4층                           구      조 : 철근콘크리트 

대지면적 : 113.4㎡ (34.30PY)                                          건축면적 : 60.38㎡ (18.26PY)                          연  면  적 : 272.25㎡ (82.36PY) 

마       감 : 스타코플렉스, 내부(합판코팅, 파벽돌, 지정도배, 원목마루)                                                          층        별:  지하1층,지상1층,2층(임대) / 지상3,4층(건축주)


floating-button-img